§ 1

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem reguluje zakres praw i obowiązków Zleceniodawców.

§ 2

Zleceniobiorcą jest Firma FOTO JANASEK z siedzibą w Obornikach przy ul. Ogrodowej 1 zwanej dalej Firmą.

§ 3

Strona internetowa, jej treść oraz umieszczone na niej zdjęcia są własnością Firmy lub Firma posiada prawo do ich publikowania od ich właścicieli.

§ 4

Program do wysyłki zdjęć jest wykonany na zlecenie Firmy i nie może być wykorzystany dla innych celów niż składanie zleceń przez Zleceniodawcę.

§ 5

Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba Firmy, jej filie lub inne przedsiębiorstwo, które wykonuje usługi na zlecenie Firmy.

§ 6

Firma przyjmuje, że Zleceniodawca ma pełne prawa do dostarczonych materiałów i nośników.

§ 7

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Firmie za zlecone usługi lub zakupiony towar kwotę, jaka figuruje w cenniku Firmy na dzień złożenia zlecenia.

§ 8

Firma jest płatnikiem VAT. Każdy Zleceniodawca otrzymuje paragon lub na jego podstawie Fakturę VAT.

§ 9

Firma przyjmuje płatności gotówkowe, przedpłaty gotówkowe, płatności kartami płatniczymi, kredytowymi określonych na drzwiach wejściowych danej placówki Firmy. Płatność przelewem dozwolona jest wobec Zleceniodawców, którzy mają podpisaną umowę z Firmą lub jako przedpłata do zlecenia oraz za pobraniem pocztowym.

§ 10

W przypadku gdy usługa nie jest wyszczególniona w cenniku Firmy, to zlecenie jest indywidualnie wyceniane a Zleceniodawca umawia się na wartość zlecenia z osobą przyjmującą zamówienie.

§ 11

W przypadku gdy zamówienie następuje drogą elektroniczną, a usługa nie jest wyceniona w cenniku na stronie Firmy, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za zlecenie indywidualne, kwoty przedstawionej w wiadomości zwrotnej.

§ 12

Zlecenie z wyceną usługi indywidualnej realizowane jest dopiero po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę wartości i terminu zamówienia.

§ 13

Zlecenia zamówione i wycenione w cenniku Firmy na stronie WWW, będą wykonywane bez konieczności potwierdzania zamówienia w podanym terminie w wiadomości zwrotnej.

§ 14

Brak podanego formatu w zleceniu złożonym drogą elektroniczną jest równoznaczne z wybraniem formatu domyślnego, którym jest format normalny (10x15) z połyskiem.

§ 15

Firma może nie przystąpić do wykonania zlecenia i opowiedzieć na zamówienie drogą elektroniczną z zapytaniem o sposób realizacji zamówienia.

§ 16

Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji ze złożonego zlecenia, jeżeli jego rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem jego realizacji. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie późniejszym, to Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kwoty rozpoczętego zamówienia. Kwota ta nie może przekraczać całkowitej kwoty zamówienia.

§ 17

Sposób dopasowania dostarczonego materiału do wybranego formatu, w przypadku gdy nie jest ono określone przez Zleceniodawcę, należy do Firmy. Najczęściej stosowany sposób, to dopasowanie do formatu przez kadrowanie. Wybrany sposób nie podlega reklamacji.

§ 18

Miejsce odbioru zlecenia to firma FOTO JANASEK w Obornikach, ul. Ogrodowa 1.

§ 19

Termin realizacji zlecenia jest określony przez Firmę. Standardowe zlecenia realizowane są w nie krótszym terminie niż jedna godzina, a nie dłuższym niż na następny dzień roboczy, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. W przypadku zleceń składanych drogą elektroniczną, moment otrzymania i odczytu zamówienia stanowi godzinę złożenia zamówienia.

§ 20

Każdy Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji po uregulowaniu pełnej kwoty zamówienia. Reklamacji nie podlega termin i sposób realizacji zamówienia nie zależny od Firmy.

§ 21

Firma udziela rabatów na usługi w minimalnej wysokości 10%. Możliwe jest udzielenie większego rabatu 20% i 30% w zależności od wielkości zlecenia.

§ 22

Wszystkie promocje ograniczone są terminem i się nie łączą z innymi promocjami oraz rabatami. Zlecenie by było uznane w ramach promocji, musi być odebrane i zapłacone przed końcem promocji.

§ 23

Firma określa minimalną kwotę zlecenia. Od dnia 02.01.2023r. Obowiązuje kwota 7,00 zł

   Przykładowe rozliczenia:

  1. odbitka- 10x15 – 1,29 zł x 1szt = 1,29zł – ale minimum zlecenia wskazuje nam kwotę do zapłaty 7,00 zł
  2. odbitka- 10x15 – 1,29 zł x 3 szt = 3,87zł – nadal do zapłaty 7,00 zł
  3. odbitka- 10x15 – 1,29zł x 6 szt = 7,74zł – i taka kwota pozostaje do zapłaty
  4. odbitka  A4 - 11,00zł x 1 szt = 11,00zł – i taka kwota pozostaje do zapłaty

§ 24

Wszystkie zlecenia przyniesione bezpośrednio lub przesłane elektronicznie do firmy podlegają temu samemu cennikowi i tym samym rabatom.

 

© 2024   Foto Janasek